CV

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam: Drs. R.F. Berends
Voornaam: René
Geboortedatum: 31-8-1955

WERKERVARING I.H.A.

Leraar basisonderwijs
Studentassistent KUN
Algemeen schoobegeleider
Hogeschooldocent
Ontwikkelaar
Auteur
Onderzoeker
Opleidingscoördinator

WERKERVARING IN HET ONDERWIJS EN ONDERZOEK

Onderwijs:

Van 1977 tot 1979 (tijdelijk) leraar basisonderwijs
Van 1997 tot 1998 docent posthbo rt-opleiding Hogeschool Windesheim
Van 2000 tot nu werkzaam als hogeschooldocent bij Saxion (docent Nederlands, gecertificeerd daltonopleider)
Van 2008 tot nu opleider in de opleiding tot taalspecialist van Edventure
Van 2011 tot nu opleider post-hbo-opleiding tot taalcoördinator

Onderzoek:

Van 1981 tot 1983 studentassistent aan de KUN
Van 2006 tot 2014 onderzoeker in het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing van de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion, verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek naar de biografie van Parkhurst, de geschiedenis van het daltononderwijs in Nederland en wereldwijd, passend daltononderwijs en opbrengstgericht daltononderwijs.
Van 2014 tot nu onderzoeker in het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion, verantwoordelijk voor de uitvoering van onderzoek naar brede vorming en zelfsturend leren.

Advies- en begeleiderswerk:

Van 1984 tot 1986 werkzaam als algemeen schoolbegeleider aan het SPC Westelijke Mijnstreek in Sittard
Van 1986 tot 2000 werkzaam geweest als algemeen schoolbegeleider bij St. Perspectief in Apeldoorn
Van 1995 tot nu lid van de stuurgroep van het netwerk ‘taalspecialisten van onderwijsbegeleidingsdiensten’
Van 2006 tot nu begeleider daltonimplementatietrajecten

Auteurschap:

Van 1986 tot nu diverse projecten voor SLO (Enschede), Koninklijke Van Gorcum (Assen), Malmberg (Den Bosch), Wolters Noordhoff (Groningen), lpc’s (APS, KPC) en projecten in eigen beheer.

Coördinator:

Van 2000 tot 2012 coördinator van de master SEN-opleiding van Fontys bij Saxion in Deventer

Bestuurder:

Van 2000 tot 2004 lid van het schoolbestuur van vrijeschool De Kleine Johannes in Deventer
Van 2014 tot nu lid van het bestuur van de Vereniging van Taalspecialisten

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES

Atheneum B (1974)

Pedagogische academie (1977)

Doctoraal interdisciplinaire onderwijskunde aan de Radboud Universiteit - Nijmegen (1983)

INTERNATIONALE DESKUNDIGHEID

Vier studiereizen georganiseerd voor pabostudenten om het onderwijs in Turkije (Istanbul) te onderzoeken (2003-2007)

Studiereis naar Sint Petersburg (2006) over daltononderwijs

Reis naar Amerika (2009) voor archiefonderzoek en presentatie daltononderwijs

Reis naar Engeland (2009) om een school op weg te helpen bij het realiseren van daltononderwijs

Lid van LOPON2 en deelname aan studiedagen van LOPON2 o.a. in Vlaanderen rond thema’s over ‘taalonderwijs op de lerarenopleidingen’

Lid van de internationale werkgroep rond ‘taalcompetenties in de lerarenopleidingen’ van de Nederlandse Taalunie (2006-2010)

Studiereis naar Vlaanderen (2012) met studenten van de academische pabo van Saxion

Conferentie Gent (april 2015) lezing pedagogisch gefundeerd onderwijs

Comments not allwoed maandag 24 december 2007 - 16:56:09 Rene Berends